Rezerwacja auta lub zamówienie przejazdu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, smsowy, mailowy podany w zakładce „kontakt” lub poprzez inny obsługiwany przez firmę LuxoCars komunikator np. whatsapp.

W przypadku anulacji rezerwacji na mniej niż 48 godziny przed godziną rozpoczęcia zlecenia firma LuxoCars zastrzega sobie możliwość pobrania 10% wartości zlecenia (nie mniej niż 200 zł netto). Gdy anulacja rezerwacji nastąpi na mniej niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia zlecenia opłata za rezerwację wynosi 50% pierwotnej ustalonej ceny za przejazd (nie mniej niż 200zł).

W cenie przejazdu zawarte jest 15 minutowe, darmowe oczekiwanie na Klienta (wyjątek stanowią odbiory z lotniska – 30 minut darmowego oczekiwania). Każde kolejne rozpoczęte 30 minut oczekiwania to koszt ½ stawki godzinowej danego pojazdu.

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić punktualność. Nie mamy jednak wpływu na opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych tj. pogoda, wypadki etc.

Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez niego we wnętrzu lub na zewnątrz wynajętego pojazdu i zostanie obciążony stosownymi kosztami za wszelkie naprawy niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa skutkujące wydłużeniem trasy podróży, inne niż uzgodnione w momencie rezerwacji, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z ceną ustaloną przy rezerwacji zlecenia.

Zastrzegamy prawo do zmiany kierowcy bądź samochodu w tym samym segmencie lub na segment wyższy bez dodatkowych kosztów dla klienta.

Pojazdy są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia pasażerów oraz odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, wszelka własność klienta jest przewożona wyłącznie na jego własne ryzyko i firma LuxoCars nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie tej własności.

Kierowca ma prawo odmówić przewozu pasażerów, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla kierowcy, pojazdu lub innych pasażerów.

Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierząt jeżeli nie zostało to ustalone przy składaniu zamówienia.

We wszystkich pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Opłata za każde naruszenie wynosi 1000 zł.

Płatność kartą kredytową lub debetową nie podlega dodatkowym opłatom.

Stawki godzinowe obejmują limit 20 km na każdą pełną godzinę.

Cena zawiera: wynajem samochodu z szoferem, ubezpieczenie pasażera, Wi-Fi, zestaw odświeżający (gumy do żucia, jednorazowe chusteczki), wodę oraz napoje (np. cola, redbull).

Cena nie zawiera: opłat parkingowych, lotniskowych, autostradowych, zakwaterowania i wyżywienia kierowcy (w przypadku dłuższych wyjazdów) oraz podatku VAT (8%).

Cena podana Klientowi jest ostateczną ceną bazującą na informacjach dostarczonych w momencie rezerwacji i nie zwiększy się o dodatkowe nieprzewidziane koszty, chyba że nastąpi zmiana trasy lub podjęte zostaną dodatkowe przejazdy na prośbę Klienta.

Dokonanie rezerwacji lub zamówienie przejazdu oznacza akceptację regulaminu i warunków świadczenia usług przez firmę LuxoCars.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na prawa klienta wynikające z obowiązujących przepisów.